Svenska Casino Guide

Hasardspelslagstiftningen i Sverige anses presentera en regim av monopol, vilket hindrar kommersiella tjänsteleverantörer från att bidra i industrin.

De två stora lotterierna i landet – Svenska Penninglotteriet och Tipstjänst gick ihop 1997 med målet att bilda ett större företag. Den nya enhetens namn ändrades till AB Svenska Spel i april 1997. Numer har det sammanslutna företaget monopol på alla sorters hasardspel inom sveriges gränser, tillsammans med den svenska hästsportsorganisationen Trav och Galopp.

Detta innebär kort sagt att förutom kasinon, pokerspel och spelmaskiner så drivs lotterier och sportbettingoperationen i Sverige helt av de största lokala företagen.

Översikt

Monopolet som påtvingats på alla former av hasardspel i landet har lidit på grund av mycket kritik från Europeiska Unionen och dess medlemsnationer. Utländska operatörers försök att bryta sig in i den svenska spelmarknaden, vilken ses som rätt lönsam, lyckades inte.

Detta är anledningen till att sveriges regering kanske äntligen vänder bort blicken från monopolet och utforskar andra möjligheter, som att liberalisera landets spelmarknad.

Relevanta Lagstiftningar och Regelverk

Trots monopolet som råder, respekterar lagstiftningen och rättsvetenskapen i Sverige Europeiska Unionens rätt att erbjuda tjänster som innebär rörelse eller aktiviteter över gränserna mellan flera länder. Detta betyder i princip att lokala auktoriteter inte får begränsa fjärrbaserade operatörer. Detta är anledningen till att onlinspelandet just nu frodas inom sveriges gränser.

Å andra handen är de landbaserade kasino och speloperationerna fortfarande bundna under den monopolistiska nationella lagstiftningen. Som tidigare påpekat, är marknaden reserverad för ett antal statskontrollerade enheter och välgörenhetsorganisationer.

Svenska lagar tillåter inte vinstskapande företag att bedriva hasardspel, förutom små restaurangkasinon och underhållningsspel eller varor som inte har någon större påverkan när det kommer till ekonomisk effekt.

Efter 1970-talet blev regimen av onlinespel mycket striktare. De privata vinstskapande företagen exkluderades från marknaden, vilken övertogs av statsägda eller kontrollerade enheter, såväl som välgörenheter. Dessa åtgärder anses vara påtvingade av landets regering för att erbjuda invånarna en bättre och säkrare hasardspelsmarknad.

Dessutom säger den nuvarande lagstiftningen i Sverige att vinsterna som genereras från hasardspel i landet måste användas för allmännyttiga saker eller sociala fördelar. Allmänintresset sades också vara en av anledningarna till varför Regeringen har övervägt att erbjuda statskontrollerade enheter med rätten att erbjuda onlinespelstjänster.

För tillfället regleras hasardspelandet i Sverige av Lotterilagen, också känd som Författningssamling 1994:1000. Lagen presenterar ett antal grundläggande definitioner relaterade till hasardspel, och mer specifikt lotterier.

Lotterilagen differentierar också mellan lotterier och skicklighetsbaserade spel.

Svenska Casino Guide

Kasinospel

Det finns två rättsliga enheter för kasinospelsoperationer i Sverige. Dessa kallas “internationella kasinon” och “restaurang kasinon”.

Internationella kasinon på svensk mark övervakas och kontrolleras av Kasinolagen. Sådana kasinon drivs under de välkända internationella kasinoreglerna som innebär större risker och större priser. Enligt bestämmelserna i Kasinolagen får det endast finnas sex sådana kasinon i landet. Dessa underkuvas dessutom av statsägda företag, medan deras licenser utfärdas av den svenska regeringen.

Idag, drivs totalt fyra internationella kasinon i landet. De finns i Stockholm, Sundsvall, Göteborg och Malmö. Alla dessa står under en av Svenska Spel ABs dotterbolag – Casino Cosmopol AB.

De så kallade restaurang kasinona, å andra handen, erbjuder korstpel såväl som roulett och tärningsspel som en del av allmän underhållning. De regleras av Lotterilagen, och mer specifikt av sektionerna 32 och 33. En licens för att driva ett sådant kasino är obligatorisk. Sådana licennser utfärdas för tillfället av Lotteriinspektionen. Enligt viss data finns det runt 600 sådana kasinon på svensk mark idag.

De två största rättsliga instrumenten som styr spelaktiviteter i Sverige är Lotterilagen från 1994 och Kasinolagen från 1999. Båda finns till för att se till att alla sorters hasardspelsoperationer är under landets och dess speciella organs kontroll.

En av de största organisationerna som givits ansvaret att bevilja licenser för marknaden och övervaka industrin i landet är Lotteriinspektionen. Inspektionen har rätten att bevilja licenser för olika sorters lotterier, såväl som roulette, kortspel och tärnignsspel, plus spelmaskiner som faller under Lotterilagen. Detta är samma organisation som övervakar hur hasardspelslagstiftningen följs.

Slots och andra automatspel

Regleringar som Lotterilagen innehåller gör skillnad på olika sorters spelautomater.

Trav

Trav utmärks som en separat variant av bettingaktivitet. Lotterilagen innehåller dock inte några specifika regler angående trav eller licensen som krävs för sådana arrangemang. Denna typ av betting tillåts av den svenska regeringen under sektion 45 av landets Lotterilag. Den enda organisationen som får arrangera travtävlingar och vadslagningar är AB Trav och Galopp, vilket förkortas ATG.

Sportbetting

Sportbetting separeras officiellt från resten av bettingvärlden genom definitioner som förklaras i Lotterilagen. Precis som trav finns det inga specifika bestämmelser relaterade till etablering och legalisering av sådana arrangemang. Sportbetting utmärks som lagligt av regeringen i sektion 45 av Lotterilagen. Statsägda Svenska Spel är den enda ägaren av den exklusiva rätten att organisera sådan verksamhet.

Hasardspel online

Om den internetbaserade spelmarknaden i Sverige liberaliseras av landets regering förväntas den bli ett stort intresseområde för utlänningar. De senare attraheras av idén att vara del av en industri där hasardspel på nätet är helt lagligt.

År 2002 tilläts de två största organisationerna – Svenska Spel och Trav och Galopp – att etablera nätbaserade speloperationer i landet av den svenska regeringen. Den nätbaserade spelportalen erbjuder numer ett stort urval av spel och aktiviteter, såsom poker och kasinospel, lotterier, sportbetting och bingo.

Den svenska regeringen har uttryckt sin avsikt att göra onlinespelandet i landet en reglerad marknad. Man avslöjade också att den kommer bli mer fokuserad på implementering och etablering av regler avseende proceduren för utländska operatörer att få licenser på svensk mark.

Onlinemarknaden i Sverige drivs för tillfället av ett statsägt monopol. Trots detta håller situationen långsamt på att förändras då landet konstant attackeras av den Europeiska Kommissionen. Detta har fått regeringen att överväga en mängd olika möjligheter, bland annat att öppna landets spelindustri för utländska operatörer.

Som tidigare påpekat är alla varianter av både landbaserade och webbaserade hasardspel lagliga i Sverige idag. Förvaltningen av sådana verksamheter kräver dock inte bara speciella licenser, den drivs också av statskontrollerade Svenska Spel.

Statsmonopolet började dock falla isär 2012 efter minoritetspartiet Kristdemokraterna i svenska regerinen manade på att spelmarknaden i landet skulle öppnas för utländks aktörer som är intresserade av att konkurrera på den lokala marknaden.

Ett antal politiska partier i Sverige har faktiskt fokuserat på att överväga förändringar i den nuvarande spellagstiftningen. I början av oktober 2014 avslöjade lokala auktoriteter sina avsikter att accelerera den nya hasarspelslagstiftningens procedurer. Även regeringen tillkännagav att de nya reglerna och regleringarna planeras träda i kraft så snart som möjligt.

Olyckligtvis så sköts implementeringe av de nya reglerna upp i december 2014 på grund av flertalet bakslag. Ett av dessa var det faktum att ärenden rörande hasarspel togs upp av den Europeiska Kommissionen som “inkompatibla” med EUs övergripande politik inför Europeiska Domstolen